Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Безвъзмездната финансова помощ в подкрепа на българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-1

Очакван старт на процедурата за безвъзмездната финансова помощ в подкрепа българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, финансирана от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК)

Цел на процедурата – Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проекта трябва да води до постигане на целта на процедурата, като са заявени единствено разходи за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност в резултата от епидемичния взрив.

Продължителност на проекта, максимум 3 месеца, считано от датата на влизане на административния договор.

Процент на помощта 100%.

Размер на помощта, минимум 3000лв., максимум 10000лв, но не-повече 10% от нетните приходи от продажби за 2019г. При получена помощ, задължение на предприятието е да запази дейността си в срок до 3 месеца след приключване на проекта.
Примери:
1. През 2019г. имате НПП (нетни приходи от продажби, код 15100 от ОПР-2019) в размер 250 000лв, помощта за която можете да кандидатствате е 10% от НПП, но не повече от 10000лв. Т.е. сумата по проект може да ви е не повече от 10000лв.
2. Ако през 2019г. имате НПП в размер до 29 999,99лв., то вие няма да може да се възползвате от помощта, защото минималния размер трябва да е поне 3000лв и не може да бъде повече от 10% от НПП.

Повече информация и условия закандидатстване прочетете тук.

При необходимост от съдействие, бихте могли да се свържите с нас: Счетоводна къща – Паралееви ЕООД, на тел: 0887308206 или на e-mail:   office@skp.bg

Допустими предприятия, критерии:

– регистрирани преди 01.01.2019 и осъществявали стопанска дейност през 2018 и 2019;
– да сте микро и малки предприятия, съгласно ЗМСП;
– проекта с който участвате да не е финасиран със средства по друга програма;
– да сте регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане, спрямо средно аритмитичния оборот за 2019 година;
– към 31.12.2019, предприятията да не са в затруднено положение и изпитаните затруднения да са след тази дата в резултат от епидемията;

Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, извършени след 13.03.2020 и . и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.

Проектът на Условия за кандидатстване и приложения към тях  по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020. Същите може да изтеглите от тук

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени