Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Бъдещите пенсионери с още по-малки пенсии! Лъжа номер 1 – задължителните „частни пенсионни фондове“ дават допълнителна пенсия

Бъдещите пенсионери с още по-малки пенсии!

Редовите военни, пожарникари и полицаи, родени след 1959 г., първи ще се сблъскат с измамата, наречена „частни пенсионни фондове”. След 2015 г. те ще са първите, които ще получат орязани пенсии, защото парите, които са им взимали под формата на вноски към универсални и пенсионни фондове са изчезнали, а пенсиите им са намалени пропорционално на вноските.

Как стана така?

През 1999 г. в пенсионната система на България бяха интегрирани умело маскирани финансови пирамиди, наречени “универсални пенсионни фондове” и “професионални пенсионни фондове”. Това стана с дейното участие на българското правителство и оттогава досега благодарение на тази измама населението е загубило стотици милиони левове.

Тогава на населението се обясняваше, че това се прави за да може младите хора да получават един ден достойни пенсии, съизмерими с трудовите им договори. Горчивата истина е, че за всички родени след 1959 г. е предвидено намаляване на държавната пенсия с 20-30%, а пари в частните “универсални пенсионни фондове” няма, защото те работят на загуба през цялото това време. Т.е. ако някой си мисли, че някъде му се трупат пари в добре управляван частен фонд, по-добре да спре да се надява. Такива пари няма.

Каква е системата? Вместо вноските за пенсии да отиват във фонд “Пенсии” на НОИ, част от тях се отклоняват за управление от универсални пенсионни фондове. Данък “ДЗПО” се събира от данъчните, след което парите се дават на “частни фирми” за управление, където тези средства се източват съвсем законно. В “Кодекса за социално осигуряване” си пише, че “Минималната доходност за съответните видове пенсионни фондове представлява 60 на сто от средната постигната доходност или с 3-процентни пункта по-малка от средната – което от двете числа е по-малко.” Нарочно е написано така, че хората да не го разберат. Това означава, че е напълно законно няколко финансови пирамиди хем да ви източват парите, хем да пишат че са на 103 % загуба. Както каза бившият министър на финансите Симеон Дянков: “няма никакъв стимул в тези фондове те да изкарват пари, освен за себе си”. Просто казано – системата работи добре, когато трябва да се прибират парите, но когато трябва да започне да плаща- спира да работи и държавата трябва да плати вместо въпросните фондове. Т.е. двойна загуба за данъкоплатеца.

Нормално е да се чудим колко точно пари са изкарали за себе си с държавна протекция, и колко доходност са постигнали за данъкоплатците. Информация има, макар и в номинална стойност, без отразяване на инфлацията. Всеки може да я прочете на сайта на Комисията за финансов надзор. В края на третото тримесечие на миналата година номиналния резултат от дейността на принудително наложените ни „частни пенсионни фондове” (наричани “универсални пенсионни фондове”), съвкупно е 181 352 900,04 лева номинална печалба, или 4,42% номинална доходност, но не на годишна база, а общо за повече от 11 години. Това е то да си дадеш с държавна принуда на професионалисти да ти управляват парите.

Има и още – номиналният резултат от дейността на принудителните задължителни „частни професионални фондове“ (наричани “професионални пенсионни фондове”), където работодателите на работещите при тежки условия на труд правят допълнителни вноски, съвкупно към септември 2012 г.: – 19 990 490,00 лева. Да, пред цифрите има минус, не е тире – за 12 години са загубили само 2,8% от парите дето са ги иззели от нас. Пак по техни изчисления.

Нека да обобщим резултатите от дейността на финансовите пирамиди в пенсионната система на България: УПФ-та 4,42% номинална печалба за 11+ години, ППФ-та 2,8% номинална загуба за 12 години съществуване. Обаче номиналните цифри не означават много. За да се научи истината за финансовите пирамиди, трябва да се преизчисли какво са прибирали всеки месец според индекса на цените и да се сравни с това, което в момента декларират, че имат като активи. Резултатът е следният:

1. За цялото си успешно (само за организаторите на схемата) съществуване, универсалните пенсионни фондове (данък ДЗПО в полза на “частни фирми”) са нанесли реални преки загуби за населението в България от около 507 959 676 лева, или 10,6% от събраните от данъкоплатците с държавна принуда средства. Но това е официално декларираното, истината ще излезе наяве едва когато дейността на тези “частни пенсионни фондове” бъде прекратена.

2. За цялото си успешно (пак само за организаторите на схемата) съществуване, “професионалните частни пенсионни фондове” (данък допълнителен професионален в полза на “частни фирми”) са нанесли реални преки загуби за населението в България от около 225 387 065 лева или 29,25% от заграбените от данъкоплатците с държавна принуда средства. Отново – това е официално декларираното, истината ще излезе наяве едва когато дейността на тези “частни пенсионни фондове” бъде прекратена.

Общо реални преки загуби реализирани за населението в България са около 733 346 741 лева.

Нормално е да си зададем въпроса, каква „допълнителна пенсия” ще вземем от частните пенсионни фондове. Нали идеята е един ден, „младите”, родени след 1959 г. да не мизерстват като днешните пенсионери. Но по индивидуалните партиди, след всички загуби и „добро” управление има средно по 2144,68 лв. Този резултат се получава като нетните активи на професионалните пенсионни фондове се разделят на броя насилени участници в измамната схема. Какво правим сега? Професионалните “частни пенсионни фондове” трябваше да почнат да плащат от 2011 г. пенсии. Правителството имаше намерение да прекрати схемата, но го направи само частично, а някои народни избраници сезираха конституционния съд, защото държавата „национализирала“ (не казаха обаче, че са национализирани загуби). “Конституционния съд” защити интересите на фондовете (или по-скоро на собствениците им), а после Парламентът им даде отсрочка да почнат да плащат от 2015 г. До 2015 г. задълженията на тези фондове се поемат от НОИ, т.е. тук е и двойната загуба за данъкоплатците и една от основните причини да ни се обяснява колко неефективен е НОИ.

Каква пенсия ще получат хората на 1 януари 2015 г. от фондовете? Ще осредним резултата за по-голямо удобство: мъжете биха имали право на ранна пенсия за период от 10,5 години, а жените за 12,5 години, ако са работили 10 години първа категория труд; мъжете биха имали право на ранна пенсия за период от 5,5 години, а жените за 7,5 години, ако са работили 15 години втора категория труд.

За целите на пресмятането на средната месечна ранна пенсия, ще приемем, че броя работници първа и втора категория труд са равен брой, мъжете и жените са равен брой. В такъв случай средният работник тежка категория би трябвало да получава ранна пенсия 9 години или 108 месеца. 2144,68 лева / 108 месеца = 19,86 лева месечно ранна пенсия.

Представителите на тези финансови пирамиди обичат да разказват, как ако един средностатистически бачкатор има тези и тези наличности при еди каква си доходност, щял да се пенсионира с 300 и повече лева пенсия, а ако отложел с няколко години, тя ще се удвои на 600 и повече лева. Сега сме 2013 г. и имаме по 19 лева пенсия, как до две години ще станат 300? Доста изобретателни обяснения ще има.

А какви пенсии ще дойдат от “универсалните пенсионни фондове” (където потъват по 5% от доходите на всички работещи на светло хора, родени след 1959г.)? В “личните”, “недосегаеми” “индивидуални партиди” в така наречените универсални пенсионни фондове в края на миналата година на средния данъкоплатец са му останали 1329,87 лева. (по данни на КФН). След повишаването на пенсионната възраст е предвидено универсалните пенсионни фондове да почнат да плащат пенсии чак през 2023 г. на жените, и от 2025 г. на мъжете. Тогава мъжете ще могат да се пенсионират на 65, а жените на 63, ако имат и 40 години стаж, 37 съответно, иначе чак на 67. Ако вземем една оптимистична стойност, базирана на средната продължителност на живота в България, според НСИ, средният мъж на 65 годишна възраст се очаква да живее още 13,79 години. И тогава каква ще му е допълнителната пенсия от ДЗПО фонд? Нещо от рода на 1329,87 лева / 13,79 години / 12 месеца = 8,04 лева месечно? Достоен живот, достойни старини – с тези пари през 2015 г. ще може да се купи около половин килограм сирене. Ако се ползва икономично, без разточителства, колко ли ще може да изкара средният пенсионер с него? На жените се падат по около 6 лв. месечна пенсия. Те ще трябва да са още по-рестриктивни.

„Ееех“, ще въздъхнат хората, -„поне държавни пенсийки ще има“. Но и тук ги очаква поредната чаша студена вода, с любезното съдействие на държавата и частните пенсионни фондове. Тъй като държавата, без много да се съобразява с Конституцията, е вкарала всички родени след 1959 г. в лапите на няколко частни фирми, има цена, която тепърва ще се плаща. Пропорционално на парите, които държавата е прибрала за пенсии, но давала на “частни фирми” за управление, трябва да се направи редукция на държавната пенсия. Тоест ако принудителната вноска за ДЗПО е 5%, а за фонд “Пенсии” в НОИ е 12,8%, то държавната пенсия за родения след 1959 г. трябва да се намали с около 28%, а за компенсация данъкоплатецът, роден след 1959 г., ще получи посочената по-горе “допълнителна пенсия” от универсален пенсионен фонд. А както е предвидено данък ДЗПО да стане 7% от 2017 г., то редукцията на държавната пенсия би била около 35% за насиления от държавата роден след 1959 г., да плаща данъци на “частни фирми”.

Пийте по един валериан и нека обобщим:

– мъж роден след 1959 г., може да очаква да получи редукция на държавната пенсия от порядъка на 20-30% и “допълнителна пенсия” от “частен пенсионен фонд”: 8,04 лева месечно

– жена родена след 1959 г. може да очаква да получи редукция на държавната пенсия от порядъка на 20-30% и “допълнителна пенсия” от “частен пенсионен фонд”: 5,97 лева месечно

Така че това е схемата – първо вземат парите от всички ни, превъртат ги и група хора прави добри печалби за себе си, но не и за нас; после пенсионерите пият една студена вода, намаляват им пенсиите, а данъкоплатците плащат отново за съществуването на фондовете, които ни ограбват. Разбира се, с протекцията на държавата. А цената е около 800 милиона годишно, иззети от населението. Докога ще търпим това? 

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени