Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Данните от осигурителите при изплащане на парични обезщетения от НОИ вече се декларират само по електронен път

От 18 август 2020 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), които са свързани с начина на подаване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО.

Удостоверенията за деклариране на данни и обстоятелства от осигурителите и самоосигуряващите се лица във връзка с изплащане на паричните обезщетения при болест, майчинство и осиновяване на дете (приложения №9, 10 и 11 към наредбата) ще се подават в Националния осигурителен институт (НОИ) само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя.

От същата дата упълномощителите, притежаващи КЕП, ще могат по електронен път, чрез формата за контакт с НОИ с достъп до персонални данни (с ЕГН/ЛНЧ и с КЕП), да подават заявление приложение №13 към НПОПДОО. Тя е достъпна чрез рубрика „Е-услуги/Административни услуги“, където, след избор на съответното териториално поделение на НОИ, в което ще се подават документите за изплащане на парично обезщетение, се посочва меню „Въпроси, сигнали и жалби/Форма за контакт с НОИ – с достъп до персонални данни“.

Лицата, чиито трудови договори са прекратени поради ликвидация или прекратяване на осигурителя или служебно от Главната инспекция по труда, вече имат възможност да подават необходимите документи (заявление приложение №15) в НОИ по електронен път отново чрез формата за контакт с НОИ с достъп до персонални данни (с ЕГН/ЛНЧ и ПИК, издаден от НОИ, или с КЕП), като изберат териториално поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

По същия начин могат да се подават и необходимите документи за изплащане на парична помощ при смърт на осигуреното лице (заявление-декларация приложение №17) и неполучените от починало лице парични обезщетения и помощи (заявление-декларация приложение №18).

Няма промяна в срока за подаване на документите, както и в начина на изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени