Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Какво трябва да знаете за счетоводството на хранителен магазин

 

Продажбата на хранителни стоки винаги е била много търсен и устойчив бизнес. Затова и все по-често бъдещите предприемачи решават да инвестират в това направление. Хората винаги ще се нуждаят от хранителни продукти. Една от възможностите за реализиране на тази идея, без да ви е необходим голям първоначален капитал, е отварянето на малък хранителен магазин. В тази статия ще ви запознаем с основните стъпки и специфики, с които трябва да сте запознати. Тъй като има особености, които трябва да предвидите ви съветваме да използвате услугите на счетоводител.

 

Какво трябва да знаете за счетоводството на хранителен магазин

Стъпки за отваряне на хранителен магазин

Идеята е в главата ви, начертали сте бизнес план, намерили сте подходящо място с добро местоположение, следва да направите проекта реален. На първо място, за да извършвате дейност, ще е необходимо да регистрирате ваша фирма. Как става това? Най-лесният вариант е да се свържете със счетоводител, който ще ви запознае с цялата необходима информация свързана с регистрацията на вашата фирма, а защо не и за цялостният процес. За магазините за хранителни стоки се извършва и регистрация към Областна Дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

 

Изписване на стоки

През 20 век, технологиите се развиват с огромна скорост. Предлагат се много счетоводни и складови програми, които да ни улесняват в съхранението, използването и сортирането на информация, която сме въвели. Съветваме ви да се запознаете с различните видове програми, за да прецените коя ще бъде най-удобна и полезна за вас.

Съвет при осчетоводяването на хранителен магазин е да се води аналитичност на стоките, в магазина ( като стоките, могат да бъдат обособени в групи)

 

Ревизия/Инвентаризация

Често използван термин сред обществото е извършването на ревизия в хранителен магазин. В повечето случаи става въпрос в действителност за инвентаризация- което идва от френската дума „инвентаре” и означава проверявам, намирам. Необходимо е да правите такъв вид проверка, поне веднъж в годината. След приключване на проверката е възможно да се установят липси или излишъци:

 • Липсиза сметка на предприятието: обикновено се дължат на естествени фири в резултат на природни бедствия, кражби и други липси, за които длъжностните лица нямат установена вина;
 • Липси по винана материално отговорното лице (МОЛ): със счетоводен запис се отразява задължаването на отговорното лице със стойността на липсващия актив;
 • Липси, причинени от стихийни бедствия(когато липсващите активи са били застраховани): в счетоводната ведомост следва да бъдат отразени застрахователните обезщетения за получаване, съответстващи като стойност на унищожения актив;
 • Излишъци:оценяват се по тяхната актуална продажна стойност, като се включват към активите на предприятието.

 

 ДДС

Счетоводителят ще ви запознае с два варианта свързани с регистрацията по ДДС. Първият вариант е да регистрирате фирмата по ваше желание, дори да не са налице условията които трябва да спазите, имате това право. Вторият вариант е когато сте задължени да се регистрирате. Когато реализирате облагаем оборот от 50000 лв. за 12 месеца, е необходимо да се подаде заявление в 7-дневен срок от края на месеца в който е достигнат оборота.

В случай че достигнете облагаем оборот от 50000 лв. за период от два последователни месеца, включително и текущия, срока за подаване на заявлението е 7 дневен от датата, на която е достигнат оборота.

 

Допълнителни съвети към собствениците на хранителен магазин

 

 • Персонала и управителя на магазина, е необходимо да разполагат с лични здравни книжки, заверени от РЗИ.
 • Не забравяйте да предвидите и фискално устройство, което трябва да има връзка към Агенцията по приходите. Като към него трябва да се приложи Удостоверение (свидетелство за експлоатация). Документите трябва да са налични в обекта.
 • Удостоверенията от ОДБХ трябва да са налични в обекта.
 • Ако смятате да предлагате тютюневи изделия, трябва да разполагате с Удостоверение за търговия /разрешително/ на такива стоки. Важно е да се знае, че в помещението не е позволено да се пуши, като това трябва да е обозначено със стикер, табела .Забранена е продажбата на алкохолни и тютюневи изделия на лица под 18 години- това също трябва да бъде обозначено със стикер, табела
 • Трябва да разполагате с отделено място за съхранение на тютюневи изделия.Клиентите не трябва да имат свободен достъп до тях.
 • Трябва предвидите и място за табела, на което да има оказано работно време на магазина, както и материално-отговорното лице.
 • Ако желаете да поставите табели, които да рекламират и показват локацията на вашия магазин, трябва да разполагате с разрешително от общината, в която се местонахождава обекта.

 

Допълнителни съвети към собствениците на хранителен магазин

 

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени