Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Министерският съвет прие Постановление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за сектор туризъм в размер до 30 млн. лева

На 19.11.2021 г. Стартира схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства BG-176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56,79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.“
Краен срок срок за подаване на заявление до 16,30ч. на 29.11.2021

Бюджетът по мярката е определен в общ размер до 30 000 000 млн. лв.

Средствата се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 20 на сто от реализирания оборот без ДДС през 2019 г., като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати в туристическия сектор.

Допустими кандидати са предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от следните класове по КИД 2008 на НСИ:

 • Предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по т. 2 от настоящите Указания, а именно:
  -за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
  -за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;
  -за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90;
  -за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;
  -за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;
  -за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;
  -за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29;
  -за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04.
 • Предприятия, които имат спад на оборота без ДДС за 2020 г. с най-малко 30 на сто спрямо реализирания оборот без ДДС през 2019 г.;
 • Предприятие, което има регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна и/или допълнителна), когато за същата се изисква регистрация с нормативен акт, и попада в един от гореописаните кодове.

За повече информация:
0887308206
skp@skp.bg

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени