Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева откри стартиращата среща по проект за активиране на неактивни лица

Под формата на видеоконференция се проведе стартиращата среща на Агенцията по заетостта по проект „Реформиране на съществуващите и проектиране на нови мерки за активиране на неактивни лица и тяхното включване в пазара на труда в България”. Това е първият български проект, който се финансира чрез програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейския съюз и се изпълнява със съдействието на Генералната дирекция „Подкрепа за структурните реформи” на Европейската комисия (ЕК), а избраният партньор е Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Членовете на работния екип по проекта – представители на ЕК, ОИСР, Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) бяха приветствани от официалните гости на събитието – министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, както и заместник изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Татяна Пашинова.

„Темата за активирането на неактивните лица е много важна за нас и лично за мен”, сподели с участниците в конференцията министър Сачева и разказа за опита си във връзка с активирането още като заместник-министър на образованието. Тя обърна внимание, че пред българската страна стоят все още много предизвикателства и че се работи активно в тази посока – от началото на годината, преди COVID-19 кризата, бе даден старт на инициативата за създаване на регистър на тези, които не са включени в работа, образование или обучение. В заключение министър Сачева изрази своето очакване да бъдат приложени на практика подходите, които ще се дефинират в хода на проекта спрямо неактивните лица в България.

В работната среща бяха набелязани основните дейности по проекта. ОИСР ще подкрепи по-специално българските власти и в частност Агенцията по заетостта за подобряване интеграцията на неактивните лица на пазара на труда. Предвижда се да бъде предоставено по-подробно картографиране на размера и състава на неактивното население и причините за бездействие. ОИСР ще подготви свой анализ, базиран върху съответните административни данни, съхранявани от Агенцията по заетостта и други публични институции, а освен това ще бъдат планирани и посещения на място.

В рамките на работната среща, екипът на проекта ще дефинира в по-голяма конкретика очакваните резултати, работните методи и характера на подкрепата, която ще бъде оказана на Агенцията по заетостта. Ще бъдат определени стъпките при съвместната работа и следващите работни етапи.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени