Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

НАП подобри капацитета си за извършване на компютърни разследвания на данъчни измами

Национална агенция за приходите успешно изпълни проект „Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания“. Той е съфинансиран от ЕС, посредством подписано споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програма Еркюл III на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Проектът беше изпълнен в периода 01.02.2019 г.-01.02.2021 г., като в рамките му беше закупено оборудване (хардуер и лицензи за софтуер) за нуждите на ИТ-Форенсик лаборатории/работни места в структурите на НАП. Проведено беше и специализирано обучение на служители на НАП за работа с придобития софтуер.

Изпълнението на проекта дава възможност да се повиши ефективността при събирането на качествени доказателства в електронен вид, необходими за разкриването и противодействието на укрити приходи и схеми за данъчни измами. Също така, функционирането на ИТ-Форенсик лаборатории в структурите на НАП ще доведе и до по-ефективно сътрудничество между НАП и други правоохранителни органи, чрез ИТ-Форенсик разследвания на национални и трансгранични схеми за данъчни измами от мултидисциплинарни екипи. Не на последно място, осигурява се възможност за подаване към държави-членки на ЕС на целева информация, събрана с помощта на ИТ-Форенсик средства, отнасяща се до загуби за техните национални бюджети.

Основният резултат от изпълнението на проекта е повишаването на събираемостта на данъчни задължения и ограничаването на загубите за националния бюджет, както и за бюджетите на други държави-членки на ЕС. Това ще допринесе за защитата на финансовите интереси на България и на ЕС.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени