Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Програми от ЕС, човешки ресурси

Оперативни програми по Развитие на човешки ресурси

Счетоводна къща Паралееви предлага услуги и консултации по оперативни програми “Развитие на човешки ресурси”.

Повечето от фирмите изпитват затруднение с не малката документация, която се изисква и подготвя. Ние сме насреща, за да информираме фирмите за актуални програми и да предложим услуги свързани с подготовката на документация, счетоводното обслужване и консултация.

Услугите свързани по програмите, не влизат в месечният абонамент за счетоводно обслужване.

Кратка информация за проект “Младежка заетост”:

Проекта предоставя възможност на работодателите, под форма на субсидия за продължителна заетост стажуване и обучения на безработни младежи до 29-годишна възраст включително и не навършили 30 години за период до 6 /шест/ месеца.

За работодателите от бюджета на Проекта се предоставят средства за:

– При договор за стажуване: Разходите за възнаграждения за всяко лице, за период до 6 месеца, като предоставяната сума е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност, както и разходите по всички дължими вноски за сметка на работодателите;

– При договор за обучение: Разходите за възнаграждения за всяко лице, за период до 6 месеца, като предоставяната сума е в размер на 90% от МРЗ, както и разходите по дължими вноски за сметка на работодателите. Разходите за възнаграждение на наставници в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната, за период до 6 месеца.

В проекта могат да участват:

  1. Работодатели от всички сфери, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.
  2. Безработни лица, които могат да бъдат назначени по Проекта трябва да отговарят на следните изисквания:

– На възраст до 29 г. включително, не навършили 30 г.;

– Да не участват в никаква форма на заетост;

– Да нямат доходи от упражняване на занаят, свободна професия или от извън трудови правоотношения;

– Да не учат в никакви форми на образование или обучение;

Процедурата може да бъде разделена на няколко етапа:

Първи етап: Подаване на заявка за разкриване на свободно работно място за стажанти/обучаващи се лица от Работодатели от реалния сектор, придружена с документи за допустимост от работодатели.
Като практиката показва, че одобрението й от Агенцията по заетостта отнема между една до две седмици.

Втори етап: Насочват се лицата по разкритите работни места. Подбора на персонала може да е както от работодател така и от Бюрата по труда. Одобрението на лицата от АЗ, става до около 2 дни.

Трети етап: Сключване на договор между Агенция по заетостта и работодателя. Като време около 2 седмици;

Четвърти етап: Подготовка и подписване на трудови договори всички необходими документи към тях, веднага след потвърждение за съществуващ  договор между АЗ и работодателя.

Пети етап: Подготовка и представяне на документи към искане за възстановяване на суми по направени месечни плащания за заплати и осигуровки.

Работодателите, желаещи да се включат в проекта, които имат нужда от консултация и изпитват затруднение с подготовката на документация, моля да се обърнат към нас. Нашият персонал ще се погрижи да получите необходимата информация.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени