Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони

Изпълнителният директор на НАП издаде

Становище № 20-00-54/27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.3.2020 г., обн. с ДВ, бр. 28/24.03.2020 г., във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони

В сферата на данъчното и осигурителното законодателство специалните разпоредби са регламентирани с § 25 – 29 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) и същите частично отменят, както общите норми на ДОПК, материалните данъчни закони и Кодекса за социално осигуряване (КСО), които преуреждат, така и общите норми на ЗМДВИП.

Най-общо промените се отнасят до удължаване на сроковете за деклариране и внасяне на данък по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, правила за формиране на авансовите вноски, спиране на давностните срокове относно публичните вземания, спиране на принудителното изпълнение и неприложимост на абсолютната давност за времето на обявеното извънредно положение.

От разпоредбата на § 49 на преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП  следва, че регламентацията, уредена в материалните данъчни закони и ДОПК, се запазва по отношение на сроковете и съдържанието на част от производствата, а именно:

– установяване на задължения за данъци и осигурителни вноски; 

– деклариране – извън приложението  на § 25, § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от ПЗР;

– внасяне – извън приложението на § 25, § 26, § 27 и § 28 от ПЗР;

– обезпечаване и

– събиране – извън § 29 от ПЗР.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени