Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Счетоводни консултации

От съществено значение за развитието и успеха на една фирма са професионалните счетоводни услуги и свързаните с тях консултации. Ние от Счетоводна къща Паралееви се стремим да даваме ясна, надеждна и навременна информация за състоянието на вашата фирма. Предлагаме на своите клиенти счетоводни консултации, които са съобразени с характера на дейността на фирмата.

Всички счетоводни консултации, които са свързани с дейността на вашата фирма са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване.

Ако имате въпроси по предлаганите от нас услуги и имате нужда от специализирана консултация, можете да се възползвате от  консултация на място в нашия офис (след предварителна уговорка) или писмена консултация, която може да изпратите на нашия e-mail по зададен конкретен казус.

 • Административни услуги
 • Професионални насоки относно предприемане на действия по регистрация на търговец в Търговски регистър ;
 • Необходимо ли е да се регистрирате по ЗДДС, кога и в какви срокове;
 • Как да избегнем евентуални санкции, свързани със старта на нов бизнес;
 • Очаквани и приети изменения в законовата и нормативна база;
 • Консултации относно програми, финансирани от Агенция по заетостта и Европейски съюз .

 

 • Счетоводни услуги
 • Консултации свързани с текущо обработване на счетоводните документи съгласно българското законодателство, Националните и Международни счетоводни стандарти;
 • Консултации относно бъдещи сделки и договори от данъчна гледна точка;
 • Консултации по промени в законовата и нормативната уредба;
 • Консултации по прилагане на международни спогодби и изготвянето в тази връзка документи;
 • Консултиране по годишно счетоводно приключване, изготвяне на необходимите документи.

 

 • Данъчни консултации
 • Консултации, свързани със ЗМДТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и др.;
 • Как да планирате дейността си;
 • Консултации относно законово оптимизиране на данъците и осигуровки.

 

 • ТРЗ услуги
 • Как и под каква формата да наемете персонал;
 • На какво основание да сключите и прекратите трудовите договори;
 • Ще дадем яснота на всички възникнали въпроси, свързани с трудово-правни и осигурителни задължения;

 

Често задавани въпроси

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИК), издаван от НАП?

ПИК представлява 12-цифров код, който дава достъп на клиентите на НАП до електронните услуги и справки без да е необходимо закупуването на електронен подпис, с възможност за плащане на задължения по електронен път, без такса с карта през виртуален ПОС на НАП или чрез ePay .

Задължен ли съм да се регистрирам по ЗДДС и кога?

При реализиран облагаем оборот от 50000 лв. за 12 месеца, се подава заявление в 7-дневен срок от края на месеца в който е достигнат оборота.

При достигане на облагаем оборот от 50000 лв. за период от два последователни месеца, включително и текущия, срока за подаване на заявлението е 7 дневен от датата на която е достигнат оборота.

Нов момент е надвишаване на прага от 50000 лв. при последователно извършване на еднородна дейност в един търговски обект от свързани лица

Когато данъчно задълженото лице получава услуги, с място на изпълнение територията на страната, които са облагаеми и данъка се дължи от получателя, както и ако предоставя услуги с място на изпълнение друга държава членка, то задължението за подаване на заявление възниква 7 дни преди датата на която данъка е станал изискуем, (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

Когато през текуща календарна година, облагаемите вътреобщностни придобивания надвишат 20000 лв., заявлението се подава до 7 дни преди датата на данъчното събитие за придобиването, с което се надхвърля оборота от 20000 лв., като същото подлежи на облагане с данък.

 

Има и други основания за задължителна регистрация.

Свържете се с нас и ще ви информираме, дали е необходимо да направите регистрация, как и в какви срокове се извършва това?

 

Начислява ли се ДДС върху износа за страни извън ЕС?

ДДС не се начислява върху износа на стоки за страни извън ЕС. В тази връзка трябва да се представи доказателство (митнически документ, фактура и документ за превоза), че стоките са напуснали Европейския съюз.   

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени