Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

ноември 2014 - Счетоводна къща Паралееви

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.

Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че със стартирането на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г., в който данните вече ще се подават по електронен път, издадените след 31 декември 2014 г. болнични листове върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност”, ще бъдат невалидни.

Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане” е новата електронна услуга, достъпна за потребителите чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg).

Тествайте новата версия на сайта на НАП 21 Ноември 2014 НАП представя нова, преработена версия на интернет страницата си –www.new.nap.bg Сайтът е променен по препоръка на неговите потребители и след тестове за ползваемост. Основната разлика с предишния сайт е разделянето му на два основни раздела – „За бизнеса“ и „За гражданите“. Всеки от разделите носи самостоятелни данни...

Тествайте новата версия на сайта на НАП 21 Ноември 2014 НАП представя нова, преработена версия на интернет страницата си –www.new.nap.bg Сайтът е променен по препоръка на неговите потребители и след тестове за ползваемост. Основната разлика с предишния сайт е разделянето му на два основни раздела – „За бизнеса“ и „За гражданите“. Всеки от разделите носи самостоятелни данни...

На Интернет страницата на НАП е публикувана Заповед  № ЗЦУ – 1501 от 17. 11. 2014 г. на Изпълнителния директор на НАП, с която вече е одобрен образецът на Справката по чл. 73а, ал.5 от ЗДДФЛ за доходи по трудови правоотношения, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз (ЕС), която подлежи...

Каква промяна предстои в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г.?   Промяната засяга: два вида доходи:–        доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество;–        възнаграждения по договори за управление и контрол.в полза на физически и юридически лица, местни на...

В ДВ, бр. 94 от 14. 11. 2014 г. е обнародвано Решение на Министерски съвет № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.   С решението се обявява: 2 януари (петък) за почивен ден, а 24 януари (събота) за работен ден. 2 март (понеделник) за почивен ден, а...

Данъкоплатците, които са задължени да подават данъчна декларация и предпочитат да го правят по електронен път, през 2015 г. ще могат да подават документите онлайн и без електронен подпис.  Самоличността им ще се удостоверява само с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно от НАП, съобщи още Владислав Горанов, представяйки пакета от данъчни промени,...

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията могат да проверят: какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; информация за членство в пенсионен фонд и месеците...

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията могат да проверят: какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; информация за членство в пенсионен фонд и месеците...

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени