Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

януари 2017 - Счетоводна къща Паралееви

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.
https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/02/29766e2a37e979b18d18c428ff9c5aba_XL.jpg

На страницата на НАП е публикувана обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2017 г. и ръководство на потребителя за ползване на продукта. Рубрика Програмни продукти

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/02/0dc247c07eee71a72cf9409729fb3455_XL.jpg

На страницата на НАП е публикувана новата версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2017 година. Интрастат операторите, които ползват офлайн модула МИО (Модул за интрастат оператора) е необходимо да инсталират версията на продукта за 2017 година. Актуализирани са ръководството и указанието за инсталиране и обновяване на МИО. Рубрика Софтуер и ръководство за ползване

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/02/171fc14b49a79ea979710de5b3402b30_XL.jpg

На страницата на НАП  е публикувана обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6, заедно с ръководство за инсталация и ръководство за потребителя за ползване на продукта. Добавена е възможност за генериране на декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 за 2017 година....

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/02/15d43aef6c8a5134e1fc00a9c98b8ab0_XL.jpg

Формулярът с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/02/c10c64c27e0606d1654b81b9bb482558_XL.jpg

Нови правила за работа в страните от Общността, страните по споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария са в сила от 2017 г. Главна инспекция по труда публикува на интернет страницата си минималните изисквания за труд и заплащане в страните от ЕС и страните по споразумението за Европейското икономическо пространство, с които трябва да...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/02/b6d7090a321aeca0f529ab265a288b1b_XL.jpg

За заварените случаи срокът изтича в края на януари  Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона, гласят последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, които влязоха в сила от началото на годината. Това трябва да стане в 14-дневен срок от датата на договора за...

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени