Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Агенцията по заетостта в отговор на потребностите на бизнеса от квалифицирани кадри

Работодателите все още имат възможност да получат финансова подкрепа от държавата, за да си осигурят персонал с професионална подготовка, необходима за стопанската дейност на фирмата. В част от бюрата по труда в страната има свободни средства за финансиране на обучения на безработни лица по заявени от работодателите професии.

Освен това в началото на месец септември бюрата по труда ще проведат и процедура за прием на заявки от работодатели, кандидатстващи за преференции и финансова подкрепа за стимулиране на заетостта, в т.ч. и по мярката за дуално обучение.

Агенцията по заетостта продължава да реализира двете мерки за стимулиране на работодателите, които съдействат на безработни лица да придобият професионална квалификация, необходима за работа при тях. Едната мярка е по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ и дава възможност работодателите да заявят професионалното обучение, което е необходимо да преминат кандидатите за работа преди да бъдат назначени за поне 6-месечен период на съответните работни места. Обучението на безработните лица се финансира изцяло от Държавния бюджет, като за периода на обучението курсистите ежедневно получават стипендия. Работодателят сам избира обучаваща организация, с която съвместно формират учебния график и провеждат подбор на безработните лица, които да бъдат обучени и впоследствие назначени на работа.

Втората форма за насърчаване квалифицирането на безработни лица е вече популярното „дуално обучение”, която Агенцията по заетостта реализира от август миналата година. Дуалната система на обучение е професионално обучение, което се осъществява паралелно – в реална работна среда под ръководството на наставник и в професионалното училище или друга обучаваща институция от системата на професионалното образование и обучение. Чрез нея Агенцията по заетостта стимулира работодателите, осигурили работно място за обучение чрез работа, като  предоставя ежемесечно средства за основно трудово възнаграждение за всяко наето безработно лице и неговия наставник. Средствата за работодателите се предоставят за времето на обучението, но за не повече от 36 месеца. Освен това за всяко лице се поемат разходите на обучаващата институция, която провежда обучението по професията.

Размерите на средствата, които се предоставят по всяка насърчителна мярка или програма на работодателите, обучаващата организация и безработното лице се определят ежегодно в Националния план за действие по заетостта през съответната година.

Работодателите могат да получат подробна информация от всяко бюро по труда, както и от интернет страницата на Агенцията по заетостта.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени