Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Близо 1820 новорегистрирани в бюрата по труда се запознаха с полезна практическа информация за търсене на работа

Близо 1820 новорегистрирани в бюрата по труда се включиха в 149 информационни срещи, организирани от териториалните структури на Агенцията по заетостта през септември в цялата страна. В груповите събития търсещите работа традиционно бяха запознати с общите принципи за ефективно търсене на работа, с актуалните свободни работни места, както и с правата и задълженията, които имат като регистрирани в бюрото по труда, а също и с предлаганите там посреднически услуги.

Интерес по време на срещите предизвикаха новите и подобрени услуги на Агенцията по заетостта като „Консултация и менторство след започване на работа”, „Мобилно бюро по труда” и „Семеен трудов консултант” и др., а също и възможностите за включване в стажуване, чиракуване, обучение по време на работа и практика по време на учене. Голяма част от участниците определиха информацията, която получиха за различни курсове за квалификация и преквалификация, като полезна в личен план и се поинтересуваха какво се прави при започване на работа, а също и какви са последствията при напускане на обучението.

На много места презентациите на организаторите, свързани с програмите и мерките на Агенцията по заетостта, както и стъпките за  насочване към подходящи свободни работни места, прераснаха в спонтанни дискусии. Новорегистрираните задаваха множество въпроси във връзка с получената информация. Интересни за тях бяха принципите за равнопоставеност при подбора и прилагането на съответните законови разпоредби при отказ от страна на търсещия работа. Освен това получиха полезна практическа информация за предимствата им като регистрирани безработни лица и услугите, от които могат да се възползват – например възможността да се прекрати регистрация във всяко бюро по труда в страната и др. В непосредствени разговори бяха разяснени понятията „подходяща работа”, „уважителна причина” и „продължително безработно лице”. Организаторите на срещите поставиха акцент върху необходимостта всяка промяна на обстоятелства (смяна на адрес или лична карта, започване на работа и т.н.) да се декларира в рамките на 7 работни дни и разясниха последствията при неспазване на срока.Те бяха консултирани и за възможността да изготвят бизнес проект и да започнат самостоятелна стопанска дейност.

Участниците посрещнаха с нескрит интерес възможността да се възползват от услугите  на кейс-мениджър и психолог. По тяхна молба експертите от бюрата по труда предоставиха допълнителна информация за индивидуалната и групова работа с тях и темите в „Ателие за търсене на работа”, които подпомагат практически търсещите работа.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени