Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:
HomeCategory

Програми - Счетоводна къща Паралееви

https://skp.bg/wp-content/uploads/2020/09/podkrepa-na-biznesa-covid-19.jpg

Процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с индикативен бюджет 78 млн. лева. Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Разработени...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2020/09/novi-odobreni-proektopredlojeniq.jpg

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по петнадесета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-14001 до № BG16RFOP002-2.073-15000: – Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ; – Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2020/08/ikt_uslugi_programa_start.jpg

Счетоводна къща – Паралееви  подготвя заявки и обработва документация по Оперативна програма „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2020/08/odobreni_proekti_opik-.jpg

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 1209 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от девета и десета оценителни сесии, включващи проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-10000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2020/08/plakat_po_proekt.jpg

Във връзка с изпълнението на сключени административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, бенефициентът има задължение да...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2020/07/Изплатени-са-нови-7-187-740.21-лева-по-процедура.jpg

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) изплати безвъзмездната финансова помощ по сключените административни договори от пета оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С тях общо изплатените до момента по процедурата средства са в размер на 36 386 513.86...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2020/07/540-броя-проектни-предложения-са-одобрени.jpg

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по осма оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-7001 до № BG16RFOP002-2.073-8000, за които оценката е приключила: – Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ Размерът на предоставената безвъзмездна...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2020/07/ПРОГРАМА-ЗА-ЗАЕТОСТ-НА-ХОРА-С-УВРЕЖДАНИЯ.jpg

Агенцията за хората с увреждания започва да набира проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания от 13.07.2020 г. Основната цел на програмата е да насърчи и подпомогне работодателите при създаването на работни места за хора с трайни увреждания и повишаването на техните знания и умения. Кандидатите могат да получат до 10 000...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2020/07/lica_s_namalena_rabotosposobnost.jpg

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева. Краен срок за...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/12/4047dc2f08c422a43c6430815243ead6_XL.jpg

Счетоводна къща – Паралееви прави консултации, подготвя заявки и обработва документация по Оперативна програма„Развитиеначовешкитересурси“ 2014 – 2020 г.     Проект „Обучение и заетост за младите хора“ предоставя възможност на работодателите субсидия за продължителна заетост и обучения на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл. за период до 6 /шест/ месеца. За работодателите от бюджета на Проекта се предоставят...

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени