Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Дела по искове на ИА ГИТ за откриване на производство по несъстоятелност се спират, когато вече има образувано дело

Исковете, които Агенцията е подала от името на работниците и служителите с неизплатени възнаграждения до момента са 35 бр.

Работници и служители, чиито работодатели им дължат възнаграждения, настояват Инспекцията по труда на всяка цена да упражни правомощието си да инициира откриване на производство по несъстоятелност, без да вземат предвид законодателните ограничения пред Агенцията в изпълнение на това й задължение. Предвид факта, че подобни жалби зачестяват, жалбоподателите следва да имат предвид, че когато вече има образувано дело за откриване на производство по несъстоятелност по иск на друг кредитор, съдебната практика е да се спира разглеждането на следващите молби до произнасяне по стартиралото дело по силата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от Гражданския процесуален кодекс. (Чл. 229. (1) Съдът спира производството… т. 4. когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора). При горецитираната хипотеза вече беше спряно производство по дело, образувано по иск на ИА ГИТ.

На базата на съдебната практика, произтичаща от чл. 229 от ГПК, служителите на Агенцията подават искови молби само ако няма образувано дело за откриване на производство по несъстоятелност по иск на друг кредитор. Ако основанието за подаване на иск заради неизплатени възнаграждения е установено след първото открито заседание по вече стартирало дело, исковата молба на Инспекцията по труда не може да се присъедини към него. Според чл. 629, ал. 4 от Търговския закон срокът за присъединяване е до първото открито заседание.

В част от случаите Инспекцията по труда не подава искови молби, въпреки настояването на работниците и служителите, тъй като в хода на контролната дейност не са събрали доказателства, че се дължат възнаграждения на поне 1/3 от работниците и служителите за повече от два месеца. В други случаи работодателят към момента на проверката изплаща редовно трудовите възнаграждения, а задълженията са за стари периоди, поради което не може да бъде доказана трайност на неплатежоспособността – едно от условията за иницииране откриване на производство по несъстоятелност според установената съдебна практика. Има и жалби, касаещи задължения, за които давностният срок от три години е изтекъл и за които също няма основание да бъдат подавани искове в съда. Срокът започва да тече от момента, в който трудовите възнаграждения са станали дължими и изискуеми. Има и случаи, в които контролните органи на Агенцията са обективно възпрепятствани да извършат проверка, поради което не могат да бъдат събрани доказателства за дължими суми.

Във всеки случай, в който се установи забавяне на възнагражденията, се изследва дали не са на лице условията за откриване на производство по несъстоятелност. От началото на април до момента Инспекцията по труда е инициирала откриването на 35 производства за обявяване в несъстоятелност на работодатели, които дължат възнаграждения на около  1000 работници и служители. Седемдесет предприятия са изплатили междувременно трудовите възнаграждения, а седем са започнали изплащането им.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени