Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Допълнението към данък уикенд е прието окончателно

Депутатите решиха окончателно, получения в натура доход от служителя или управителя на фирмата да се облага със ставка от 10 на сто, ако той е свързан с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи (служебни автомобили, телефони, имоти). Това стана с приети на второ четене промени в Закона за корпоративно подоходно облагане.

Новият ред за облагане е свързан с данък „уикенд“ и елиминира част от бюрокрацията, тъй като без него фирмите трябва да начисляват данък общ доход и осигуровки при ползване на фирмен автомобил или телефон за лични нужди. Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя и служителят няма да дължи нищо. Промените влизат в сила със задна дата – от началото на 2016г., но имат подкрепата на бизнес и счетоводните компании.

Вносителите на законопроекта разделят фирмените активи, които ще се използват за лично ползване, на три групи – автомобили, недвижими имоти и всички останали. При автомобилите ще се отчита изминатото разстояние или времето. Алтернативата е като при поисканата дерогация за данък „уикенд“ – 50% лично, 50% фирмено ползване. При недвижимите имоти ще се прилага площ или време за използване. При всички останали случай (например сметки за телефон, интернет, лаптоп и т.н.) компаниите ще могат автоматично да отчитат 20% от разходите за ползване за лични цели, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основата.

Данъчно задължени лица по силата на този закон са всички работодатели или възложители по договор за управление и контрол, както и юридически лица, чиито съдружници и акционери упражняват личен труд, когато техните доходи са приравнени на трудови.

Тук може да прочетете Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и Мотивите към него.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени