Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Главна инспекция по труда обучи 40 инспектори за контрол на строителни обекти

Почти 5000 проверки са извършени в сектор „Строителство“ през 2017 г.

Четиридесет инспектори бяха обучени през месец ноември за повишаване на квалификацията им при осъществяване на контрол при строително-монтажни работи. Обученията бяха организирани по проект, финансиран от Фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика. Целта беше повишаване ефективността на ИА ГИТ при осъществяването на контролна дейност в един от най-рисковите сектори както по отношение на безопасността на труда, така и при спазване на регламентите, касаещи трудовите правоотношения – възникването им, работното време и почивките, заплащането на труда и т.н. По време на обученията обучаващите се инспектори участваха в реални проверки на територията на София град, заедно с наставници, които към момента приоритетно проверяват в строителството. Секторът остава приоритет за дейността на ИА ГИТ и през 2018 г., като е планирана специална мярка, която да гарантира засиленият контрол на строителните обекти, предвид очакването да продължи увеличението на обема на строително-монтажните работи.

От началото на 2017 г. до края на ноември инспекторите по труда са извършили 4922 проверки на обекти, на които се извършват строително-монтажни работи, включително дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Делът на тези проверки е почти 12% от всички, извършени от контролните органи на Инспекцията за периода (42 430 бр.). Констатираните при проверки на строителни обекти нарушения са 25 900 бр. Нарушенията, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа, са 17 570 бр., а на разпоредбите, регулиращи трудовите правоотношения – 8030 бр.

За отстраняване на констатираните нарушения в строителството са приложени 24 360 бр. принудителни административни мерки, от които 23 900 бр. са задължителни за изпълнение предписания. В 311 случая инспекторите по труда са приложили мярката „спиране“ на обекти, работни места, работно оборудване и др., които пряко са застрашавали живота и здравето на работещите. За сравнение общият брой случаи, в които тази мярка е приложена, е 540 бр. Съставени са 2400 акта, от които за нарушения, свързани със здравето и безопасността при работа, са 1090 бр. На практика това са почти половината от всички издадени актове за периода за нарушения на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (2320 бр.). Установените случаи за работа без трудов договор в сектора са 800 бр., което е 27% от всички установени за периода (2970 бр.).

Въпреки засиления контрол, секторът продължава да е един от най-рисковите по отношение на трудовия травматизъм. Основната причина за това е пренебрегване на правилата за безопасност и здраве при работа и неосигурен контрол от страна на работодателите, гарантиращ спазването им. Почти всички трудови инциденти на строителни обекти е можело да бъдат предотвратени при спазване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Продължава негативната тенденция най-честите нарушения при осъществения контрол в строителството да са свързани с необезопасяването на строителните обекти, както и неизползването на лични предпазни средства – все нарушения, които водят до тежки трудови злополуки с фатален край. Не се обезопасяват технологичните отвори в конструктивните елементи, както и контурът на етажни плочи, асансьорни шахти, прозорци, стълбищни рамена и площадки. Работи се на необезопасени скелета. Не се почистват работните площадки, което създава риск от спъване, падане или от удар от падащи предмети. Използват се нестандартни електротабла от временните ел. инсталации и кабели, захранващи преносими електрически инструменти, които са подложени на различни механични въздействия. Това създава риск от нарушаване на целостта им и по този начин създава опасност от удар от електрически ток.

Масово на една строителна площадка работят работници на няколко работодатели, които обаче не изготвят съвместно оценка на риска или не я актуализират своевременно предвид динамичната промяна на видовете строителна дейност. Често, когато има общи правила, работещите на всички работодатели не са запознати с тях, което подлага на риск живота и здравето им.

Нерядко работниците отказват да съдействат на инспекторите по труда, като напускат обектите или не попълват декларацията с данни за трудовите им правоотношения, което също затруднява проверките. Често самите те не желаят да сключват трудови договори, за да се възползват от социално подпомагане или обезщетения за безработица, или да предотвратят запориране на възнагражденията им за принудително изплащане на задължения към финансови институции и др. Работещите трябва да знаят, че при липса на трудов договор при инцидент не могат да се възползват от фонд „Трудова злополука“ на НОИ, както и от застраховката „Трудова злополука“, която работодателите в строителството са задължени да сключват заради високото ниво на травматизъм в сектора. Без трудов договор те не могат да претендират и за обещано възнаграждение и други обезщетения по Кодекса на труда.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени