Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Главна инспекция по труда пренасочва допълнителни екипи за проверки в строителството

След края на летния туристически сезон ИА “Главна инспекция по труда“ пренасочи допълнителни екипи за извършване на проверки в строителството, тъй като данните от контролната дейност показват, че въпреки засиления контрол в сектора от няколко години, той продължава да бъде рисков както по отношение на безопасността на труда, така и при законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, работното време и почивките. Командировани екипи от страната ще подсилят дейността на дирекциите „Инспекция по труда“ София град и София област, заради силно завишените обеми на строително-монтажните дейности в столицата.

Акцент при проверките освен безопасността на труда, е контрол на разпоредбите за разпределение на работното време, за почивките и отпуските, тъй като неосигуряването на задължителната междудневна и седмична почивка води до преумора, която повишава риска от трудов травматизъм.

За деветте месеца на годината контролните органи на Главна инспекция по труда са извършили 3590 бр. проверки на строителни обекти, в т.ч. и на обекти, на които се извършват дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“. Това са 10.3 % от всички проверки (34 680 бр.), извършени от инспекторите по труда през периода.

На проверените строителни обекти са установени 18 610 броя нарушения, като 68% от тях – 12 670 броя, са свързани с неспазване на регламентите за осигуряване на безопасност и здраве при работа, а 5730 броя са в областта на трудовите правоотношения. За сравнение през м.г. броят на двата вида нарушения е бил почти идентичен.

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 17 529 бр. принудителни административни мерки. От тях 198 бр. са издадените актове за спиране на дейността на обекти или на различни участъци от тях, както и на необезопасени машини или съоръжения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите. Данните показват, че половината от всички издадени актове за спиране (392 бр.) са при извършване на строително-монтажни работи. Поради непознаване правилата за безопасна работа и липса на правоспособност 11 работници са отстранени от работа от общо 47 лица. При извършените проверки са установени 490 лица, работещи без сключен трудов договор или без да им е предоставен екземпляр от него, както и копие от уведомлението, заверено в НАП.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени