Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Информация за работодатели, ползващи преференции за наемане на безработни лица

Агенцията по заетостта уведомява работодателите, които ползват финансови преференции по сключени договори за заетост по програми и насърчителни мерки, включително по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), че във връзка с мерките, предприети относно усложняващата се епидемична обстановка и разпространението на COVID-19, имат възможност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си, съобразно спецификата и възможностите на съответната трудова дейност.

За улесняване на горепосочената организация на работа на наетите по програми, насърчителни мерки или проекти по ОП РЧР, се въвежда и облекчен режим за работодателите, свързан със задължението им да представят в бюрото по труда актуализиран График за работното време и местонахождението на обектите на работа. Агенцията по заетостта препоръчва същият да се изпраща само по електронна поща на официалния електронен адрес на съответното бюро по труда с попълнени всички изискуеми реквизити. Електронните адреси на всички бюра по труда са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.

За наетите лица, съгласно разпорежданията на компетентните органи, работодателите трябва да провеждат засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, както и да не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

За актуална информация, моля, следете официалната страница на Агенцията по заетостта.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени