Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

НОВАТА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА НА НАП: СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

От 20 юни 2017 г. НАП въвежда нова е-услуга „Справка за изплатени доходи /различни от трудови/ на физически лица. Услугата може да се ползва с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП и с квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички физически лица, които имат разрешен пълен достъп до услугите на НАП. Новата е-услуга може да се ползва и с КЕП на упълномощено лице, на което е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация“ и „Информация от данъчно-осигурителната сметка“.

Справката, съдържа информация за изплатените през съответната данъчна година доходи на физически лица, предоставена в НАП по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ от предприятия и от самоосигуряващи се лица – платци на доходи.

Чрез новата услуга се предоставя възможност на физическите лица да проверяват дали за тях има подадени данни за изплащани доходи от предприятия и от самоосигуряващи се лица. Електронната услуга дава информация също и за вида и размера на изплатения доход, както и удържан данък. Тези данни могат да помогнат на физическите лица коректно да отразят изплатените им доходи в годишната данъчна декларация.

Важно е да се отбележи, че ако установят, че са допуснали грешка във вече подадената декларация за облагане на доходите от 2016 г., физическите лица имат възможност да я поправят. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация в срок до 30 септември 2017 г.

Новата услуга на НАП дава възможност за засилване на гражданския контрол при спазването на установените от данъчните закони задължения и допринася за намаляване на риска от злоупотреби и нарушаване на правата и интересите на гражданите.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени