Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Нова наредба относно вътрешния одит в публичния сектор

   В ДВ, бр. 66 от 23. 08. 2016 г. е обнародвана Наредба № 5 от 12 август 2016 г.  за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност.

   С нея се определят условията, редът и начинът за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на дейността по вътрешен одит в публичния сектор.  

   Отменя  се  Наредба № 1 от 2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност (обн., ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2011 г.)  

     Виж Мотивите към проекта на новата Наредба.


Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени