Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Очаква се да стартира 4-ти етап на Проект ”Обучения и заетост за младите хора”

Счетоводна къща – Паралееви прави консултации, подготвя заявки и обработва документация по Оперативна програма„Развитиеначовешкитересурси“ 2014 – 2020 г.

 

 

Проект „Обучение и заетост за младите хора“ предоставя възможност на работодателите субсидия за продължителна заетост и обучения на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл. за период до 6 /шест/ месеца.

За работодателите от бюджета на Проекта се предоставят средства за:
– Разходитеза възнаграждения за всяко лице, включено в стажуване при работодател за период от 6 месеца, като предоставяната сума е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и всички дължими вноски за сметка на работодателите;
– Разходите за възнаграждение на наставници, определени от работодателя.в размер на 1/2 от минималната работна заплата, установена за страната.

В проекта могат да участват:
1. Работодатели от всички сфери, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.
2. Безработни лица, които могат да бъдат назначени по Проекта трябва да отговарят на следните изисквания:
– На възраст до 29 г. включително;
– Да не участват в никаква форма на заетост
– Да нямат доходи от упражняване на занаят, свободна професия или от извънтрудови правоотношения
– Да не участват в никакви форми на образование или обучение
– Лица, включени в операция „Младежка заетост”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., няма да имат възможност да бъдат включени в настоящата схема.

 

Етапи на процедурата:
Първи етап: Подаване на заявка за разкриване на свободно работно място за стажанти/обучаващи се лица от Работодатели от реалния сектор;
Втори етап: Набиране на документи за допустимост от работодатели;
Трети етап: Сключване на договор за заетост с работодатели;

 

Ако проявите интерес към процедурата, имате нужда от консултация и се затруднявате с подготовката на документация, моля обърнете се към нас.

 

 

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени