Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Одобрени кандидати за доставчици на ИКТ – услуги

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е надежден и предвидим партньор на малките и средните предприятия в България, като винаги се е стремяла да предоставя различни възможности за развитие и подобряване на тяхната конкурентоспособност на пазара.

В тази връзка имаме удоволствието да обявим, че процесът по оценка и подбор на заявленията на кандидати за доставчици на ИКТ – услуги приключи и можем да обявим списъците с одобрените кандидати за доставчици на ИКТ – услуги по проект с № BG16RFOP002-2.015-0002-С01 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)” по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на ОПИК 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Подадени бяха 293 броя заявления за кандидатстване за доставчици на ИКТ – услуги по ваучерната схема, одобрените кандидати са 278 броя компании, които ще предоставят услуги за ваучери тип 1 (ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения), тип 2 (ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност), група 1 (ИКТ услуги за дигитален маркетинг),  група 2 (ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси) и група  3 (ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите). Неодобрените кандидати за доставчици на ИКТ – услуги са 15 броя.

Българските компании МСП ще могат да избират вида услуга/типа ваучер, за която да кандидатстват, след като си изберат одобрен доставчик на ИКТ – услуги и сключат договор с него от публикуваните в списъците доставчици на официалната страница на ИАНМСП.

Може да свалите списъците с одобрени доставчици от тук.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени