Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

От 1 януари 2017 г. разрешените плащания в брой ще са до 5000 лв.

Това прие на второ четене бюджетната комисия към Народното събрание. 

От 2017 г. плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност:
1. равна на или по-голяма от 5 000 лв.;
2. под 5 000 лв., но представляват част договор, чиято стойност е равна на или надвишава 5 000 лв. (Например договори за наем, за обслужване и  други, когато общата стойност на договора е над тази сума.)

Правилото се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5 000 лв. (по курса на БНБ).

Санкции и глоби

Който извърши или допусне извършването на нарушение на това правило, се наказва с глоба в размер 25% от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50% от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице. При повторно нарушение глобите и санкциите са в двоен размер.

Законът не се прилага при:


1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;
5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;
6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда;
7. изплащането на гарантираните влогове по смисъла на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Предстои гласуването на закона на второ четене в парламента, заедно с основния пакет за промените в данъчното законодателство за 2017 г.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени