Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, получени през 2018 г.

03.04.2019by admin

Уведомяваме Ви, че съгласно данните, предоставени в Националната агенция за приходите (НАП) от предприятия и самоосигуряващи се лица – платци на доходи, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, през 2018 г. са Ви изплатени облагаеми доходи по смисъла на ЗДДФЛ, за които се подава годишна данъчна декларация.

Необходимо е да проверите внимателно точния размер на получените доходи и да подадете годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. в законоустановения срок, който е 30 април 2019 г. В декларацията следва да посочите всички получени от Вас облагаеми доходи, включително и от трудови правоотношения. В тази връзка, Ви обръщаме внимание да проверите и получаваните от Вас облагаеми доходи за предходните години и при наличие на такива, които не са декларирани, е необходимо да предприемете действия и за тяхното деклариране в ГДД за съответната година на получаването им.

НАП предоставя електронна услуга с наименование „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“, която позволява да направите справка за данните, предоставени на основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от предприятия – платци на доходи, за вида и размера на изплатените Ви суми, както и за удържания данък. Услугата е достъпна с ПИК (издаден безплатно от НАП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) за всички физически лица, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП и такива с КЕП на упълномощено лице, на които е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“.

В случай че установите несъответствие между тези данни и действителните обстоятелства, следва да уведомите писмено компетентната териториалната дирекция на НАП и да представите съответните доказателства, когато разполагате с такива.

Уведомяваме Ви, че ще осъществяваме постоянно наблюдение върху поведението на лицата, за които има данни за получени доходи.

За допълнителна информация можете да ни потърсите в работно време на телефон 0700 18 700 или в офиса на НАП по постоянния Ви адрес.

Ще се радваме да Ви помогнем да изпълните задълженията си, които произтичат от данъчното законодателство.

В случай че сте изпълнили задълженията си преди датата на получаване на настоящото уведомление, моля да ни извините за причиненото Ви неудобство.

admin

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени