Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, получени през 2018 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно данните, предоставени в Националната агенция за приходите (НАП) от предприятия и самоосигуряващи се лица – платци на доходи, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, през 2018 г. са Ви изплатени облагаеми доходи по смисъла на ЗДДФЛ, за които се подава годишна данъчна декларация.

Необходимо е да проверите внимателно точния размер на получените доходи и да подадете годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. в законоустановения срок, който е 30 април 2019 г. В декларацията следва да посочите всички получени от Вас облагаеми доходи, включително и от трудови правоотношения. В тази връзка, Ви обръщаме внимание да проверите и получаваните от Вас облагаеми доходи за предходните години и при наличие на такива, които не са декларирани, е необходимо да предприемете действия и за тяхното деклариране в ГДД за съответната година на получаването им.

НАП предоставя електронна услуга с наименование „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“, която позволява да направите справка за данните, предоставени на основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от предприятия – платци на доходи, за вида и размера на изплатените Ви суми, както и за удържания данък. Услугата е достъпна с ПИК (издаден безплатно от НАП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) за всички физически лица, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП и такива с КЕП на упълномощено лице, на които е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“.

В случай че установите несъответствие между тези данни и действителните обстоятелства, следва да уведомите писмено компетентната териториалната дирекция на НАП и да представите съответните доказателства, когато разполагате с такива.

Уведомяваме Ви, че ще осъществяваме постоянно наблюдение върху поведението на лицата, за които има данни за получени доходи.

За допълнителна информация можете да ни потърсите в работно време на телефон 0700 18 700 или в офиса на НАП по постоянния Ви адрес.

Ще се радваме да Ви помогнем да изпълните задълженията си, които произтичат от данъчното законодателство.

В случай че сте изпълнили задълженията си преди датата на получаване на настоящото уведомление, моля да ни извините за причиненото Ви неудобство.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени