Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Пресконференция по проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“

На 31 май 2017 г., на пресконференция в Националния статистически институт (НСИ) бе представен проект „Реализиране на ЦАИС1 „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е осигуряване на автоматизиран обмен на данни в машинночетим формат между Националния статистически институт (НСИ) и Агенция по вписванията (АВ) чрез надграждане на Информационна система “Бизнес статистика“ (ИСБС) и интеграция към Информационната система на Търговския регистър. В резултат на успешната реализация на проекта ще се намали административната тежест за бизнеса, като ще се даде възможност на всички респонденти да подават ГФО на едно-единствено място в държавната администрация (ИСБС в НСИ).

Диана Янчева, заместник-председател на НСИ, направи преглед на всички инициативи и текущи проекти на НСИ в рамките на ОПДУ и подчерта важността на един от основните принципи на електронното управление за еднократно събиране на данни и многократното им използване, залегнал в Закона за електронното управление.

Тя благодари за разбирането и подкрепата на Оперативната програма „Добро управление“, за осигуреното финансиране за този и други проекти, с които ще се обнови хардуерът на институцията, ще се покрият най-високите стандарти за сигурност на информацията и ще се довърши надграждането на Единната входна точка между НСИ и НАП чрез включване на АВ.

Анастас Троянски, ръководител на проекта и директор на дирекция „Бизнес статистика“, подчерта, че подаването на годишни финансови отчети е сред най-често използваните административни услуги в страната и чрез присъединяването на АВ към „Единна входна точка“ над 300 000 нормативно задължени юридически лица и търговци ще имат възможност да изпълнят задълженията си към АВ по публикуване на ГФО (без опашки, без загуба на работни часове и разходи за хартия и тонер). Резултатите от проекта ще бъдат трайно използвани след приключването му, без да е необходимо допълнително финансиране.

Проектът е с продължителност 18 месеца (13 март 2017 г. – 12 септември 2018 г.) и общата му стойност е 594 100 лева.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени