Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Промени в ДОПК и информация на НАП

В ДВ, бр. 63 от 04. 08. 2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с който са направени редица промени.
Една от промените е свързана с ал. 11 на чл. 87 от ДОПК. В новата си редакция тя регламентира:
„За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи изискват и получават служебно по електронен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение назадължения:
  • по невлезли в сила актове, както и
  • разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
Редът за изискване и предоставяне на информацията се определя от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
Промяната е в сила от 01. 01. 2018 г.
В тази връзка НАП информира за направената промяна на Интернет страницата си, както и за възможността в близките месеци удостоверенията за наличие или липса на задължения за клиентите на банките при предоставянето на кредити да се заявяват и получават изцяло електронно, въз основа на постигнато съгласие между НАП и Асоциацията на банките в България.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени