Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Проекто-промени в данъчното законодателство 2017 г.

На Интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г., а именно:

 – проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Представа за насоките на предложените промени може да получите от Мотивите към проекта на ЗИД ДОПК.
 

– промените в материалните данъчни закони се правят с проекто-закона на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона на ЗИД на ЗАДС са предложени промените за 2017 г.:

–        Закона за данък върху добавената стойност,

–        Закона за корпоративното подоходно облагане,

–        Закона за данъците върху доходите на физическите лица,

–        Закона за местните данъци и такси,

–        Закона за счетоводството 

–        Закона за ограничаване на плащанията в брой.  

Представа за насоките на предложените промени в изброените закони може да получите от Мотивите към проекта на ЗИД ЗАДС.

 

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени