Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

Старт на 2-ри етап на Схема „Обучения и заетост“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Консултация, изготвяне на документи и представянe по процедура Обучения и заетост

Информация за Процедурата

– за безработни лица на възраст до 29 години

Цел на проекта- интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

В проекта могат да бъдат включени безработни лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);

2. На възраст до 29 г. включително;

3. Да не участват в никаква форма на заетост, като например:

– да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му;

– да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци;

– да не са тютюнопроизводители/земеделски производители;

– да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества;

– да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия;

– да нямат доходи от извънтрудови правоотношения;

– да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;

4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;

5. Лица, включени в операция „Младежка заетост”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г., няма да имат възможност да бъдат включени в настоящата схема;

И др.

Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29г. вкл, които:

– са с основно или по-ниско образование;

– са продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца;

– са се регистрирали в дирекция „Бюро по труда“ в следствие от активиране в рамките на операция „Активни“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Допустимите работодатели, които разкриват работни места, получават средства за всяко наето по Проекта лице, в размер на:

– Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. и включват осигуряване на субсидии за заетост до 6 месеца при покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ. и КСО, както и всички доплащания по приложимото национално законодателство.

– Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще подпомагат назначените младежи са за период до 3 месеца, но не по-малко от 40 часа месечно, в случай че безработните лица се наемат директно на свободните работни места без да бъдат включвани в обучение. Месечното възнаграждение на наставника е в размер на  1/2  от минималната работна заплата, установена за страната, ако лицето е назначено на трудов договор. Същото може да отговаря най-много за минимум 1 и максимум 7 души и да имапрофесионален опит по същата или подобна професия.

Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Е. Паралеева

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени