Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

януари 2015 - Счетоводна къща Паралееви

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.
https://skp.bg/wp-content/uploads/2015/03/780149ddfa09fbd86eb140fe6810d770_XL-780x640.jpg

Самоосигуряващите се лица задължително трябва да се осигуряват във фонд „Пенсии“, като по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство“. В първия случай общият процент осигурителни вноски, включително и здравни е 25.8%, а във вторият е 29.3%. Разликата е 3.5%, колкото е вноската за фонд „Общо заболяване и майчинство“....

https://skp.bg/wp-content/uploads/2015/03/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL.jpg

Това е същият този член, според който работещите бедни сега щяха да могат да си връщат платения от тях данък през 2014 година. Оказа се, че заради гласуваните текстове на БСП през 2013 година, почти никой работещ беден няма да може си върне данък за 2014г, както коментирахме тук. От НАП са категорични, че не...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2015/01/0d0c19531d6e29f793ed165732978408_XL.jpg

С  ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014 г., с § 43 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, са въведени промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г. Данъчни декларации по електронен път Предвидена е възможност данъчните декларации за местните данъци и такси да могат да се подават и по електронен...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2015/01/ba1b7eb9b8ad142948e3b9dce300b4c6_XL.jpg

Новото за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път От 01.01.2015г. доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставяни от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица, установени в Европейския съюз, се облагат в държавата, където получателят...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2015/01/2a14beb1aee2d71c6fecb12f25c690f7_XL.jpg

Опитите за злоупотреби по отношение фирмените дела на търговците наложиха провеждането на работна среща с министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов. На срещата бяха дискутирани мерките, които спешно трябва да бъдат взети в защита на търговците и гражданите. Поради недостатъчната популярност на услугите, които Агенция по вписванията предоставя с цел превенция срещу посегателства от...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2015/01/00e7056ec788d5b42162a6c13dbba43c_XL-900x640.jpg

Процентите на здравните и осигурителните вноски запазват своите размери през 2015 година. Няма промяна на съотношенията между работодател и работник, като то остава съответно 60 към 40 на сто. Виж таблица. Минималните осигурителни прагове за 2015 година по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 4,4% в сравнение с 2014 година. От 1...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2015/01/1d73e13563b8be946c0f00bab252d7ea_XL.jpg

Въвеждат се две нови данъчни облекчения за деца и деца с увреждания Данъчно облекчение за деца ще се ползва, като се приспадне от сумата от годишната данъчна основа: 1. 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете; 2. 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца; 3. 600 лв. – при три и повече ненавършили...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2015/01/aaa082d2257ab65aecf61c2340e9c5b9_XL.jpg

Доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на юридически лица от ЕС От 01.01.2015г. не се облагат в България с данък при източника доходите на юридически лица от ЕС от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица. Критерии за свързаност: Две лица са свързани, ако едното притежава най-малко...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2015/01/267b1948fa84309bc99f9c0289cabe44_XL.jpg

Въведеното за миналата година облекчение, според което работещите бедни трябваше да могат да си върнат платения от тях данък, на практика няма да може да се използва от по-голямата част български граждани, работещи на минималната заплата. Облекчението дава право на работещите, които са получили доходи, непревишаващи 12 минимални работни заплати годишно, тоест 4080 лева за...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-06-1280x640.jpg

Цени за физически лица – свободни професии, наемодатели Обработка на задълженията по осигуряване Брой персонал Месечно възнаграждение Такса ангажимент 25 лв. До 5 души персонал по 10 лв. на човек Над 10 души персонал по договаряне За нерегистрираните по ЗДДС: Изготвяне на годишна данъчна декларация и подаване по електронен път – от 50 до 100...

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени