Понеделник - Петък8:00 - 18:00
Офисгр.Пловдив. ТЦ Европа, ул."Княз Борис I-ви Покръстител", 11a
Намерете ни и в:

август 2017 - Счетоводна къща Паралееви

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.
https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/09/be4e4fd1bcb87d92f342f6e3e3e1d9e2_XL.jpg

Работодатели, които желаят да ползват преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както и по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, могат да подават заявки в бюрата по труда в цялата страна. Срокът за подаване на документите е от 01 до 12 септември включително....

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/09/cc947675ce0ac0c98617f27425843c35_XL.jpg

Работодателите все още имат възможност да получат финансова подкрепа от държавата, за да си осигурят персонал с професионална подготовка, необходима за стопанската дейност на фирмата. В част от бюрата по труда в страната има свободни средства за финансиране на обучения на безработни лица по заявени от работодателите професии. Освен това в началото на месец септември...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/09/1fc372946c0b98fb8d7f87d4c38ea83a_XL.jpg

Национална агенция за приходите започва проверки на фирми и нестопански организации, които в своите счетоводни баланси са посочили, че имат голяма сума пари в брой. Данъчните инспектори ще проверяват дали селектираните дружества не са извършили по този начин скрито разпределение на печалба. Според данните, които сами са подали в НАП, 1 289 от фирмите имат...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/09/39ab3bf46ced9d4856c25205fb92582a_XL.jpg

Една от основните задачи на Национална агенция за приходите е осъществяване на контрол за спазването на данъчно-осигурителното законодателство. НАП има за цел и да повишава доверието на бизнеса в администрацията, като ключов фактор за постигане на тази цел е борбата с корупцията. За клиентите на Агенцията е достъпна електронна анкета за нагласите на бизнеса към контролните...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/09/39ab3bf46ced9d4856c25205fb92582a_XL.jpg

Една от основните задачи на Национална агенция за приходите е осъществяване на контрол за спазването на данъчно-осигурителното законодателство. НАП има за цел и да повишава доверието на бизнеса в администрацията, като ключов фактор за постигане на тази цел е борбата с корупцията. За клиентите на Агенцията е достъпна електронна анкета за нагласите на бизнеса към контролните...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/09/39ab3bf46ced9d4856c25205fb92582a_XL.jpg

Една от основните задачи на Национална агенция за приходите е осъществяване на контрол за спазването на данъчно-осигурителното законодателство. НАП има за цел и да повишава доверието на бизнеса в администрацията, като ключов фактор за постигане на тази цел е борбата с корупцията. За клиентите на Агенцията е достъпна електронна анкета за нагласите на бизнеса към контролните...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/08/bd3346ba561b5b55180dd1441a09d1ee_XL.jpg

Офис на НАП Сливен ще има нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски. От 1 септември всички плащания от дружества, регистрирани на територията на офис на НАП Сливен, както и от физически лица с постоянен адрес там, трябва да стават по новите сметки. В случай на превод по закрита банкова сметка на...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/08/70a2f0392847dc331972c7d3d3673ab9_XL.jpg

Проект на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е публикуван на Интернет страницата на Министерството на финансите. Предвижда се тези промени да влязат в сила от 01.01.2018г. Основната цел на този закон е да се намали броя на изискваните документи и тяхното елиминиране, в следствие на което ще се намали финансовата тежест...

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/08/bfef6034dab7e57f223e48f4dcf3e90d_XL.jpg

Публикувано е становище с изх. №26-Б-26/01.08.2017 г. на изпълнителния директор на НАП относно приложение на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие. Рубрика Становища, указания, инструкции

https://skp.bg/wp-content/uploads/2017/08/ffb67c0cbdf3cc4dd2a13b69ce367cd4_XL.jpg

Агенцията по заетостта насочва вниманието на всички заинтересовани работодатели, че на официалната й интернет страница е публикувана в отделна секция подробна информация относно: режима на наемане на работа на работници-граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана заетост и издаване на единно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС”.

ОФИСАдрес
гр.Пловдив. ТЦ Европа, ул.``Княз Борис I-ви Покръстител``, 11a
МОЖЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕРаботно време
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00
Събота и Неделя: Почивни дни
ОНЛАЙНSkype
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИИнформация
Счетоводни услуги
Регистрации
Регистрация на ЕООД или ООД
Регистрация на ЕТ
Регистрация по избор по ЗДДС
НАМЕРЕТЕ НИ И ВСоциалните мрежи
Може да ни пишете с вашите въпроси и ще ви отговорим, когато имаме възможност
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://skp.bg/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

СК Паралееви 2020. Всички права запазени

СК Паралееви 2020. Всички права запазени